Zutphense bouwdossiers 1990-2010 nu digitaal

Zutphense bouwdossiers 1990-2010 nu digitaal

De bouwdossiers van de gemeente Zutphen uit de periode 1990 tot 2010 zijn allemaal gedigitaliseerd. Dat betekent dat iedereen nu vanuit zijn eigen stoel de bouwvergunningen en tekeningen kan opvragen in het E-loket op www.erfgoedcentrumzutphen.nl. De periode 1990-2010...

Koorleden gevraagd voor Beethovenfestival

Van vrijdag 12 juni tot en met zondag 14 juni wordt in Zutphen voor de vierde maal het Beethovenfestival gehouden. Het festival staat in het teken van de 250ste geboortedag van Beethoven en heeft als motto: “Beethoven forever young” Op de eerste dag van het festival...

Bassen gezocht

Op Goede Vrijdag 10 april a.s. voert Concentus-Cantzione Zutphen de Matthäus Passion van Bach uit in de St. Werenfriduskerk te Zieuwent. Ook Vocaal ensemble Ex Arte uit Enschede verleent medewerking. Beide koren, het barokorkest La Sopresa en de solisten staan onder...
Erfgoedcentrum Zutphen tekent manifest Netwerk Digitaal Erfgoed

Erfgoedcentrum Zutphen tekent manifest Netwerk Digitaal Erfgoed

Het Erfgoedcentrum Zutphen heeft het manifest Netwerk Digitaal Erfgoed getekend. Daarmee ondersteunt het de principes van het ‘Nationale Strategie Digitaal Erfgoed’, namelijk digitaal erfgoed samen optimaal zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maken. Onderdeel zijn van...