Bekijk de uitgelichte dag-evenementen

de exposities

onze laatste nieuwsberichten


de UitAgenda van VVV Zutphen


of de concert-, film- of theateragenda van:Over het platform

Zutphen is een van de alleroudste steden van Nederland èn een van de best bewaarde. In de Middeleeuwen groeide het uit tot hoofdstad van het gelijknamige graafschap, tot Hanzestad en tot één van de vier kwartierhoofdsteden van het Hertogdom Gelre. In Spaanse en Franse tijden werd het vestingstad en garnizoensstad. Die vele eeuwen historie zijn in en rond het centrum nog zicht- en tastbaar aanwezig. De stad als geheel (inclusief Warnsveld) ontwikkelde zich de laatste twee eeuwen meer tot park- en woonstad, havenstad, zorgstad, cultuurstad, justitiestad en antroposofische stad. Naast deze indrukwekkende geschiedenis en een omvangrijk historisch erfgoed is Zutphen opvallend rijk aan allerlei culturele voorzieningen en initiatieven.

Het Cultuurplatform Zutphen stelt zich ten doel kennis en kunde op het gebied van cultuurhistorie en culturele initiatieven te bundelen en te vergroten, te promoten en samenwerking te bevorderen. Dat moet bij zoveel mogelijk inwoners leiden tot een besef te wonen in een stad met een groots verleden en een levendige cultuur, hetgeen in belangrijke mate bijdraagt aan een aangenaam woonklimaat.

Cultuurhistorisch erfgoed

Partners zijn het Erfgoedcentrum Zutphen, het Stedelijk Museum, de Historische Vereniging Zutphen en het Gilde. In samenwerking en overleg met hen worden er cursussen gegeven op het gebied van Zutphenkunde, Gelrekunde en Warnsveldkunde. Alle informatie daarover en hoe u zich kunt aanmelden vindt u elders op deze website. Ook reikt de geschiedenis van de stad geregeld thema’s aan, die inspiratiebron zijn voor gemeenschappelijke activiteiten.

Cultuurstad van het oosten?

Zutphen en Warnsveld kennen een uitzonderlijk bloeiend cultureel leven. Het beschikt over één van de mooiste concertzalen van het land, een theaterzaal, een bioscoop met meerdere zalen en een filmhuis, een museum met schilderkunst en archeologische voorwerpen, een kunstencentrum, een opleidingscentrum voor de kunsten, en drie bijzondere kerken (waarvan één in Eefde), die podium bieden aan allerlei vormen van klassieke muziek, een bibliotheek met twee vestigingen (waarvan één monumentaal) en een evenementenlocatie (Koelhuis).
En dan nog is de lijst niet compleet, gezien de vele koren en andere culturele initiatieven, waarover u hier informatie vindt. Het Platform stimuleert afstemming en samenwerking tussen de organisaties en faciliteert aandacht voor de vele activiteiten via de Cultuuragenda en de 2-wekelijkse nieuwsbrief.
Evenementen kunnen worden aangemeld via het evenementenformulier op deze website.

Nieuwe cultuurnota

Op dit moment is de gemeente bezig met de totstandkoming van de nieuwe cultuurnota, waarin het beleid voor de komende 5 jaar uiteen wordt gezet.
Het Cultuurplatform is hierover in overleg met de gemeente. Begin maart is aan alle aangesloten partners een brief gestuurd. De inhoud kunt u hier lezen.
Meedenken of uw instelling als partner aanmelden? Stuur een email naar info@cultuurplatformzutphen.nl.

Het Cultuurplatform Zutphen zoekt nieuwe bestuursleden

Het Cultuurplatform Zutphen kent een bestuur van vijf personen. Bestaande activiteiten zijn het verzorgen van cursussen Zutphenkunde en Gelrekunde, het onderhouden van een website met o.a. een zo compleet mogelijke uitagenda en het uitgeven van een nieuwsbrief. We werken daarnaast aan ideeën hoe de cultuur inclusiever gemaakt kan worden en hoe organisaties, initiatiefnemers en belangstellenden op het gebied van de cultuur met elkaar kunnen worden verbonden. Bijzondere aandachtsgebieden: Verbinding met onderwijs, jongeren, erfgoed, historie. We willen het bestuur uitbreiden met één of meer personen met affiniteit en/of ervaring met cultuur.
lees verder...