Bekijk de uitgelichte dag-evenementen

de exposities

onze laatste nieuwsberichten


de UitAgenda van VVV Zutphen


of de agenda's van:Over het platform

Zutphen is een van de alleroudste steden van Nederland èn een van de best bewaarde. In de Middeleeuwen groeide het uit tot hoofdstad van het gelijknamige graafschap, tot Hanzestad en tot één van de vier kwartierhoofdsteden van het Hertogdom Gelre. In Spaanse en Franse tijden werd het vestingstad en garnizoensstad. Die vele eeuwen historie zijn in en rond het centrum nog zicht- en tastbaar aanwezig. De stad als geheel (inclusief Warnsveld) ontwikkelde zich de laatste twee eeuwen meer tot park- en woonstad, havenstad, zorgstad, cultuurstad, justitiestad en antroposofische stad. Naast deze indrukwekkende geschiedenis en een omvangrijk historisch erfgoed is Zutphen opvallend rijk aan allerlei culturele voorzieningen en initiatieven.

Het Cultuurplatform Zutphen stelt zich ten doel kennis en kunde op het gebied van cultuurhistorie en culturele initiatieven te bundelen en te vergroten, te promoten en samenwerking te bevorderen. Dat moet bij zoveel mogelijk inwoners leiden tot een besef te wonen in een stad met een groots verleden en een levendige cultuur, hetgeen in belangrijke mate bijdraagt aan een aangenaam woonklimaat.

Cultuurhistorisch erfgoed

Partners zijn het Erfgoedcentrum Zutphen, het Stedelijk Museum, de Historische Vereniging Zutphen en het Gilde. In samenwerking en overleg met hen worden er cursussen gegeven op het gebied van Zutphenkunde, Gelrekunde en Warnsveldkunde. Alle informatie daarover en hoe u zich kunt aanmelden vindt u elders op deze website. Ook reikt de geschiedenis van de stad geregeld thema’s aan, die inspiratiebron zijn voor gemeenschappelijke activiteiten.

Cultuurstad van het oosten?

Zutphen en Warnsveld kennen een uitzonderlijk bloeiend cultureel leven. Het beschikt over één van de mooiste concertzalen van het land, een theaterzaal, een bioscoop met meerdere zalen en een filmhuis, een museum met schilderkunst en archeologische voorwerpen, een kunstencentrum, een opleidingscentrum voor de kunsten, en drie bijzondere kerken (waarvan één in Eefde), die podium bieden aan allerlei vormen van klassieke muziek, een bibliotheek met twee vestigingen (waarvan één monumentaal) en een evenementenlocatie (Koelhuis).
En dan nog is de lijst niet compleet, gezien de vele koren en andere culturele initiatieven, waarover u hier informatie vindt. Het Platform stimuleert afstemming en samenwerking tussen de organisaties en faciliteert aandacht voor de vele activiteiten via de Cultuuragenda en de 2-wekelijkse nieuwsbrief.
Evenementen kunnen worden aangemeld via het evenementenformulier op deze website.

Nieuwe cultuurnota

Op 12 en 13 juli 2021 heeft de gemeenteraad de nieuwe cultuurnota met als titel ‘De Stad als Podium’ aangenomen, waarin de contouren voor de cultuur t/m 2024 worden geschetst. Dit is een richtinggevend verhaal, bij de uitwerking moeten nog veel keuzes worden gemaakt. Het Cultuurplatform is één van de overlegpartners. We hopen dat voorjaar 2022 belangrijke stappen kunnen worden gezet.
Meedenken of uw instelling als partner aanmelden? Stuur een email naar info@cultuurplatformzutphen.nl.

CPZ zoekt bestuursleden en medewerkers

Het bestuur bestaat nu uit vijf personen. Bestaande activiteiten zijn het verzorgen van een aantal cursussen, het onderhouden van een website met o.a. een uitagenda en een nieuwsbrief. Voor de realisering van nieuwe projecten (het Cultuurcafé en de Cultuurkaart Zutphen) vormen we werkgroepen. Voor bestuur èn werkgroepen zoeken we versterking. Alle functies zijn onbezoldigd.
Lees verder

Moderne Devotie, zes lezingen en een wandeling

In de veertiende eeuw was de katholieke kerk oppermachtig. Priesters waanden zich God en alleen een kostbare aflaat gaf je vergeving van je zonden. Geert Grote (1340-1384) besefte als eerste dat een zuivering van de kerk dringend nodig was. Grote Europese denkers volgden zijn beweging. De volgende inleiders nemen u mee op reis door een boeiende geschiedenis die zal eindigen met de conclusie dat het gedachtengoed van de Moderne Devotie meer dan ooit een inspiratiebron kan zijn in de huidige tijd.

  • Dr. Rijcklof Hofmans spreekt over de grondlegger van de Moderne Devotie: Geert Grote.
  • Dr. Suzan Folkerts bespreekt de beginjaren van de beweging waaronder Gerard Zerbolt van Zutphen.
  • Dr. Ad Poirters Beschouwt het beroemde “De navolging van Cristus” van Thomas a Kempis.
  • Professor Dr. Peter Nissen zal twee lezingen verzorgen over resp. Erasmus en Paus Adrianus VI “de enige Nederlandse Paus”.
  • Mink de Vries houdt zijn lezing over “De waarde van de Moderne Devotie in de huidige tijd”.

lees verder