Zutphenkunde

Het tijdperk dat wordt behandeld, vangt aan omstreeks 400 N.C. als de Romeinen het land, dat we nu kennen als Nederland, verlaten. Dan al beginnen de ontwikkelingen, die we met Zutphen in verband kunnen brengen. Stapsgewijs maakt u de geboorte, opkomst, ondergang, herstel en ontwikkeling naar de stad nu mee.

U krijgt ook inzicht in de wijze waarop de historie van Zutphen en Warnsveld wordt onderzocht, gepresenteerd en beheerd en leert u ook hoe u zelf nader op onderzoek kunt gaan.

Bijdragen aan de cursus worden geleverd door docenten die werken vanuit verschillende disciplines, t.w. de stadsarcheoloog, de conservator van het Stedelijk Museum, de stadsarchivaris en de bouwhistoricus. Vanuit wetenschappelijke hoek wordt het dna van Zutphen belicht.

De cursus is interessant voor (nieuwe) inwoners van de stad Zutphen en omgeving. Lokale politici, docenten, stadswachten, toekomstige stadsgidsen en anderen kunnen in het bijzonder hun voordeel doen. Zo draagt kennis van het verleden en heden bij tot het vormen van de stad in de toekomst.

Verloop van de cursus
De cursus bestaat uit 6 delen van elk 2 uur, naar keuze op de woensdagmiddag of woensdagavond. Daarnaast is er op de zaterdagochtend een wandeling door de stad en een fietstocht door de omgeving.

Docenten zijn Michel Groothedde (stadsarcheoloog), Christiaan te Strake (conservator Stedelijk Museum), Etienne van den Hombergh (stadsarchivaris), Jeroen Krijnen (bouwhistoricus) en Willem Frijhoff (emeritus hoogleraar maatschappijgeschiedenis en geschiedenis van de nieuwe tijd).

De cursus wordt afgesloten met een examen en een feestelijke bijeenkomst. Deelname daaraan is vrij.

Cursusduur en kosten
De basiscursus bestaat uit 6 delen van twee uur (’s middags of ’s avonds) en 2 buitenactiviteiten (wandeling en fietstocht). Deelname kost op dit moment € 175,00 per deelnemer maar dit wordt in de nabije toekomst wellicht iets verhoogd. Door de hoeveelheid aanmeldingen is er inmiddels een wachtlijst. U kunt zich opgeven voor het voorjaar 2021. Indeling vindt plaats op volgorde van inschrijving. U betaalt pas nadat u definitief bent ingedeeld.

Aanschaf van De Historische Atlas van Zutphen is ten zeerste aan te bevelen. Het is geschreven door de cursusdocenten en is verkrijgbaar bij de lokale boekhandels

Inschrijven cursus Zutphenkunde

    Aanhef mevrouwheer


    Onderaan deze pagina vindt u de links naar onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid.

    Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.