Zutphenkunde

Het tijdperk dat wordt behandeld, vangt aan met Zutphen in de Prehistorie en dan vanaf omstreeks 400 N.C. als de Romeinen het land, dat we nu kennen als Nederland, verlaten. Dan al beginnen de ontwikkelingen, die we met Zutphen in verband kunnen brengen. Stapsgewijs maakt u de geboorte, opkomst, ondergang, herstel en ontwikkeling naar de stad nu mee.

U krijgt ook inzicht in de wijze waarop de historie van Zutphen en Warnsveld wordt onderzocht, gepresenteerd en beheerd en leert u ook hoe u zelf op onderzoek uit kunt gaan.

Bijdragen aan de cursus worden geleverd door docenten die werken vanuit verschillende disciplines, t.w. de stadsarcheoloog, de conservator van het Stedelijk Museum, de stadsarchivaris en de bouwhistoricus.

De cursus is interessant voor (nieuwe) inwoners van de stad Zutphen en omgeving. Lokale politici, docenten, stadswachten, toekomstige stadsgidsen en anderen kunnen in het bijzonder hun voordeel doen. Zo draagt kennis van het verleden en heden bij tot het vormen van de stad in de toekomst.

Verloop van de cursus
De cursus bestaat uit 6 delen van elk 2 uur van 19.30u tot 21.30u. In de regel is dit op woensdagavond, maar soms kan het nodig zijn naar een andere dag in de week uit te wijken. Daarnaast is er op de zaterdagochtend een wandeling door de stad en een fietstocht door de omgeving.

Docenten zijn Bert Fremin (archeoloog), Michel Groothedde (stadsarcheoloog), Christiaan te Strake (conservator Stedelijk Museum), Mirjam van Velzen (historica regionaal archief) en Renske de Boer (archeologe).

De cursus wordt afgesloten met een examen en een feestelijke bijeenkomst. Deelname daaraan is vrij.

Cursusduur en kosten
De basiscursus bestaat uit 6 delen van twee uur (’s middags of ’s avonds) en 2 buitenactiviteiten (wandeling en fietstocht). De prijs voor deelname is € 175,00. U kunt zich opgeven voor één van de volgende edities, indien mogelijk in het najaar van 2023, maar er is ook een wachtlijst. U betaalt pas als u definitief bent ingedeeld.

Aanschaf van De Nieuwe Historische Atlas van Zutphen is ten zeerste aan te bevelen. Het is geschreven door de cursusdocenten en is verkrijgbaar bij de lokale boekhandels en in de winkel van het museum.

Inschrijven cursus Zutphenkunde