De cursus Zutphenkunde wil inzicht verschaffen over de wijze waarop de (cultuur)historie van Zutphen en Warnsveld wordt onderzocht, gepresenteerd en beheerd. Hierdoor wordt het besef van cursisten vergroot over de historische omgeving waarin men woont en werkt en wordt hun handvatten gegeven om deze kennis te delen.

Niet alleen de samenwerking tussen de verschillende partijen is innovatief bij deze cursus. Ook de bundeling van de kennis over de (hedendaagse) historie en het culturele erfgoed is nieuw. Deze kan de komende jaren een blijvende kwaliteitsimpuls geven voor allen die kennis over cultuur en erfgoed van Zutphen en Warnsveld uitdragen. Maar de cursus is ook interessant voor (nieuwe) inwoners van de stad Zutphen en ommelanden om meer te weten te komen over de rijke historie van deze stad. Ook lokale politici, docenten, stadswachten en anderen kunnen hun voordeel doen met de in deze cursus opgedane kennis. Zo draagt kennis van het verleden en heden bij tot het vormen van de stad in de toekomst.

Opzet
De opzet van de modulaire cursus “Zutphenkunde” heeft tot doel het begrijpelijk en beleefbaar maken van de rijke cultuurhistorie van Zutphen. De cursus is in het bijzonder bedoeld voor cursisten die vrijwillig of beroepsmatig kennis over Zutphen overdragen aan inwoners en bezoekers van Zutphen of aan personen die zich vanuit een studie in Zutphen verdiepen. Inzicht in de diverse bronnen en literatuur over de geschiedenis van Zutphen, vanuit vakgebieden als archeologie, archiefwezen en historie maken deel uit van het geheel. Hierbij zullen ook de recent gepubliceerde Historische Atlas van Zutphen en Vestingstad Zutphen een leidraad zijn om dit te bereiken. De actuele stand van de kennis wordt gewaarborgd door direct bij de cursus betrokken professionals als de stadsarcheoloog, de museumconservator, de archivaris en de bouwhistoricus.

Tijdbeslag
De basiscursus bestaat uit 5 avonden en 2 buitenactiviteiten. Activiteiten worden, indien mogelijk, op locatie gegeven. Maximaal 30 deelnemers. Aanvang 19.30 uur. De cursus wordt op een woensdag in 2016 afgesloten met een (niet verplicht) examen. Degenen die dit met goed gevolg afgelegd hebben, ontvangen een certificaat en het Zutphenkunde-speldje. Zij mogen zich Zutphanoloog noemen.

Kosten
€ 150,00, dit is inclusief kopje koffie/thee in de pauze, documentatiemap en diploma en speldje (mits men met goed gevolg het examen heeft afgelegd).

Info
Wilt u deelnemen aan een cursus dan kunt u zich opgeven via onderstaand formulier. De eerstvolgende cursus waarvoor u zich in kunt schrijven vindt in het eerste halfjaar van 2017 plaats. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met cursus coördinator Ap Lammers: pr@historiezutphen.nl of telefonisch 06-53394768.

%d bloggers liken dit: