Over ons

In navolging van onder andere Gouda, ’s-Hertogenbosch en Dordrecht, is het Cultuurhistorisch Platform Zutphen opgericht door Cor Witbraad, Paul Woerlee en Mies van der Schuyt uit Zutphen.  Doel van dit Platform is om de verschillende activiteiten van de (culturele) organisaties die binnen onze gemeente actief zijn nauwer op elkaar af te stemmen en om samen nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Het platform wil zich sterk maken voor de zorg van en de kennis over het cultuurhistorisch erfgoed van Zutphen en Warnsveld. Ondermeer door de organisatie van de cursus Zutphenkunde. Tijdens deze cursus wordt verteld over de geschiedenis van Zutphen en Warnsveld en alles wat hiermee te maken heeft. Er blijkt veel animo voor deze cursussen te zijn. Binnenkort start alweer de vijfde cursus.

Iedereen die dat wil kan de cursus Zutphenkunde, die tweemaal per jaar wordt georganiseerd, volgen. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt omdat er veel interesse is. Dit kan als gevolg hebben dat pas later aan een cursus kan worden deelgenomen. Er kunnen maximaal 30 mensen per cursus ingedeeld worden.

Ons uitgangspunt is dat binnen afzienbare tijd in principe alle verwante instellingen aan het Platform zullen deelnemen; daarnaast denken wij aan dwarsverbanden met bijvoorbeeld het bedrijfsleven en het onderwijs om ook in samenwerking daarmee projecten te kunnen ontwikkelen. Ook samenwerking met instellingen over de grens is niet uitgesloten.

Als eerste resultaat van de samenwerking is een cursus Zutphenkunde ontwikkeld over cultuurhistorisch Warnsveld en Zutphen en met docenten die lokaal en nationaal gekend zijn.