De directeuren van de grotere culturele instellingen in Zutphen (Zudocku) organiseren een verkiezingsdebat over kunst en cultuur in onze gemeente.

Donderdagavond 8 maart is er in de Bibliotheek Zutphen in de Broederenkerk een verkiezingsdebat over kunst en cultuur. Burgemeester Annemieke Vermeulen zei tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst: “We kunnen de culturele trekpleister worden van Oost-Nederland”. Hoe denken de lijsttrekkers van de tien politieke partijen dat te realiseren? Delen zij deze ambitie? Wat is daarvoor in hun ogen nodig?

Kim Coppes, ervaren debatleider, bevraagt de lijsttrekkers op hun visie op kunst en cultuur, wat moet er gebeuren de komende vier jaar? Vanzelfsprekend worden zij uitgedaagd tot discussie zodat standpunten scherper worden en verschillen en overeenkomsten tussen partijen duidelijker. Er worden drie thema’s rond kunst en cultuur uitgediept: bruisende en aantrekkelijke stad; jeugd en jongeren; participatie en sociale cohesie. Het publiek wordt actief betrokken bij het debat.

De organisatie is in handen van Zudocku, het Zutphens Directie Overleg Cultuur en Kunst. De directeuren van Filmtheater Luxor, Graafschap bibliotheken, Musea Zutphen, Muzehof Centrum voor de Kunsten en Theater Hanzehof bieden de Zutphense burgers deze avond aan. De bezoekers krijgen de kans te horen hoe de politieke partijen denken over het belang en de toekomst van kunst en cultuur in de stad en gemeente. Deze bijeenkomst kan helpen bij het maken van een keuze in het stemhokje.

Het debat wordt gehouden in de Bibliotheek Zutphen, Broederenkerkplein 2, op donderdag 8 maart; zaal open 19.30 uur, aanvang debat 20.00 uur. Gratis toegang.

%d bloggers liken dit: