Op 23 maart organiseerde het platform een lezing over de Hanze. Harry Webers vertelde vol enthousiasme over de geschiedenis en betekenis die de Hanze voor Zutphen heeft gehad (en nog kan hebben). De belangstelling voor de lezing was groot. Ruim 100 mensen bezochten de avond. 

De centrale vraag was hoe kunnen we Zutphen weer, net zoals tijdens de hoogtijdagen van de Hanze, economisch sterk maken. Conclusie is dat er een stevig bestuur nodig is met lef en een heldere visie. Een bestuur dat ruimte biedt aan initiatieven uit de samenleving, loslaat in plaats van over-regelt, samenwerkt met historische partners uit de IJsselvallei, kansvolle startups (cleantech) ondersteunt en niet bang is voor pilots en experimenten (deze opsomming is overigens niet volledig).

Een idee dat Harry opperde was de stichting van een Hanzemuseum. Daarvoor bleek veel bijval uit de zaal. Ook wij zien dit wel zitten. Met als gevolg dat een aantal mensen zich hierover gaat buigen. Al met al was het een succesvolle avond die zeker een vervolg zal vinden!

Marieke Schriks
voorzitter

%d bloggers liken dit: