Powervrouwen in de Middeleeuwen

Het Cultuur Platform Zutphen organiseert in 2024 een lezingen reeks getiteld Powervrouwen in de Middeleeuwen. Na een succesvolle reeks lezingen over Moderne Devotie in 2022 werd in 2023 de focus verlegd naar de rol van de vrouw in deze beweging. In 2024 wordt deze lijn doorgezet met een reeks lezingen over vrouwen die in de Middeleeuwen tegen de patriarchale verdrukking in een belangrijke rol hadden.

Veel te lang is de aandacht zowel in de geschiedschrijving als ook op velerlei terreinen in onze maatschappij gericht geweest op de man, de strijder, de kunstenaar, de schrijver, de dichter en ga zo maar door. De afgelopen jaren komt daar langzamerhand een kentering in , want ook in al die eeuwen waren er talentvolle, capabele vrouwen die weinig of geen kans hadden met hun talenten naar buiten te komen. Sommige van die vrouwen is dat wel gelukt soms door de omstandigheden gedreven of doordat zij het geluk hadden opgemerkt en soms ook gewaardeerd te worden. Maar meestal bleven ze anoniem en op de achtergrond. Nu is de tijd gekomen deze vrouwen en hun interessante levens een podium te geven en ze naar voren te halen.

Een van de schrijvers die juist aan deze vrouwen veel aandacht heeft besteed in haar historische boeken is Thera Coppens, zij heeft een groot Oevre geschreven waarin de vrouw centraal staat. Zij gaat onze lezingen reeks openen.
Verder hebben wij jonge talentvolle wetenschappers/schrijvers kunnen vinden die een bepaalde vrouw als onderwerp hebben in hun lezing. Hierbij komt ook nadrukkelijk onze regio het hertogdom Gelre aan de Orde.

We sluiten af met de zeer gewaardeerde en uiterst deskundige Pieter Leupen, emeritus hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis. Zijn focus ligt op Vrouwen en het Koningschap in de Middeleeuwen.

Binnenkort meer over deze zeer boeiende lezingen. Volg onze website en Nieuwsbrief.