Op zaterdag 15 juni om 14.00 uur in Dat Bolwerck:

• Opening door cultuurwethouder Mathijs ten Broeke
• Uitreiking eerste exemplaar van de catalogus ‘Zutphen Concreet’.

Na de opening is er gelegenheid om de kunstmanifestatie te bezoeken in de binnenstad van Zutphen.

Om 15.30 uur in de Marspoort Galerie:
• Manifest ‘Concretism and the Contemporary’ door filosoof Damian Borovsky (1996).

Zutphen Concreet is een kunstmanifestatie in Zutphen gedurende de maanden juni, juli en augustus 2019. Op en in verschillende locaties in de binnenstad van Zutphen worden beelden, schilderijen, glasobjecten en andere kunstwerken geëxposeerd die gemaakt zijn volgens de gedachte van ‘concrete kunst’ zoals verwoord* door kunstenaar Theo van Doesburg in 1930. Wereldwijd zijn er dagelijks nog kunstenaars bezig met het realiseren van concrete kunst en met deze manifestatie willen Dat Bolwerck en Marspoort Galerie landelijk aandacht aan deze kunstvorm geven. Zo hopende iets meer van het concrete als kiem in Zutphen te planten.

Door ervaren curatoren Eef de Graaf en Roland de Jong Orlando zijn 38 landelijk en internationaal werkende kunstenaars geselecteerd om deel te nemen aan de tentoonstelling.

Lolke van der Bij • Bob Bonies • Wim Borst • René van den Bos • George Broft • Herman Coppus • Liesbeth Crooijmans • Jan van Duijnhoven • Robbert de Goede • Ardje Graaf • Eef de Graaf • Kuno Grommers • Haringa + Olijve • Ewerdt Hilgemann • Rity Jansen Heijtmajer • Arjan Janssen • Roland de Jong Orlando • Huibertje Kant • Anneke Klein Kranenbarg • Els van ’t Klooster • Let de Kok • André van Lier • Marus van der Made • Riki Mijling • Simon Oud • Tineke Porck • Cees Post • Henk van Putten • Rinus Roelofs • Ingrid Roos • Henk Rusman • Tonneke Sengers • Henk van Trigt • Marco van Trigt • Helen Vergouwen • Coen Vernooij • Yahya Youssef • Piet van Zon •

%d bloggers liken dit: