Nieuwe projecten

Het Cultuurcafé zal een paar keer per jaar worden georganiseerd. Hier kunnen lokale cultuurpartners elkaar op een ongedwongen, informele manier ontmoeten, ervaringen delen en plannen uitwisselen voor toekomstige culturele initiatieven. Het wordt een plek waar actuele thema’s die leven binnen het culturele veld aan de orde worden gesteld en nieuwe inzichten of verrassende ontwikkelingen worden gepresenteerd.

De Cultuurkaart wordt een zo breed mogelijk, actueel overzicht van wat er zich op het gebied van kunst en cultuur afspeelt in Zutphen. Denk daarbij aan het brede aanbod aan podiumkunsten, beeldende kunst & media of cultuurhistorische activiteiten. Uitgevoerd door amateurs en door professionals.