Moderne Devotie, zes Lezingen en een wandeling

In de veertiende eeuw was de katholieke kerk oppermachtig. Priesters waanden zich God en alleen een kostbare aflaat gaf je vergeving van je zonden. Vele priesters konden een liederlijk leven leiden. Zij hadden openlijk vrouwen en kinderen.

Geert Grote (1340-1384) besefte als eerste dat een zuivering van de kerk dringend nodig was. Grote Europese denkers volgden zijn beweging.

De volgende inleiders nemen u mee op reis door een boeiende geschiedenis die zal eindigen met de conclusie dat het gedachtengoed van de Moderne Devotie meer dan ooit een inspiratiebron kan zijn in de huidige tijd.

23 augustus:
Dr. Rijcklof Hofmans spreekt over de grondlegger van de Moderne Devotie: Geert Grote.

Dr.Rijcklof Hofmans (* 1958) studeerde in Utrecht Klassieke talen en Keltisch. Sinds 1994 is hij als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het Titus Brandsma Instituut, een para-universitair instituut dat deel uitmaakt van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hier is hij verantwoordelijk voor de uitgave van de verzamelde werken van Geert Grote, de Gerardi Magni Opera Omnia.

30 augustus:
Dr. Suzan Folkerts bespreekt de beginjaren van de beweging waaronder Gerard Zerbolt van Zutphen.

Dr. Suzan Folkerts is conservator van de Atheneumbibliotheek in Deventer. Hiervoor werkte zij als postdoconderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar huidige onderzoek gaat over de Deventer boekproductie en leescultuur in de late middeleeuwen.

6 september:
Dr. Ad Poirters Beschouwt het beroemde “De navolging van Cristus” van Thomas a Kempis.

Na zijn cum laude promotie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen is Dr. Ad Poirters sedert 2019 werkzaam aan het Titus Brandsma Instituut, waar hij zich enerzijds bezighoudt met de spiritualiteit en religieuze cultuur van laatmiddeleeuwse vrouwenkloosters uit de omgeving van de Moderne Devotie, en anderzijds met de doorwerking van de Moderne Devotie.

13 en 20 september:
Professor Dr. Peter Nissen zal twee lezingen verzorgen over resp. Erasmus en Paus Adrianus VI “de enige Nederlandse Paus”.

Prof. dr. Peter Nissen is Emeritus hoogleraar Oecumenica aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

27 september:
Mink de Vries houdt zijn lezing over “De waarde van de Moderne Devotie in de huidige tijd”.

Mink de Vries studeerde aan de VU in Amsterdam Godsdienst en Maatschappijleer. Hij is bestuurslid van de Thomas a Kempis Stichting en hertaalde zijn “De navolging van Christus”. Schrijver van: Navolging Nu, Pleidooi voor Postmoderne Devotie, Mystiek aan de IJssel en verschillende provinciale overzichten van de Moderne Devotie beweging.

Moderne Devotie, je inzetten voor de medemens, goed onderwijs voor meisjes en jongens, sober leven, zorgen voor zieken en armen. Een inspiratiebron voor de problemen van nu.

Nader te bepalen: Facultatieve wandeling langs huizen en kloosters in Zutphen die gelieerd zijn aan de beweging van de Moderne Devotie.

Plaats: Alle lezingen vinden plaats in het Stedelijk Museum, ’s Gravenhof 4 in Zutphen

Tijd: Aanvang lezingen: 14.30 uur. Inloop vanaf 14.00 uur. Na de pauze gelegenheid tot het stellen van vragen stellen/discussiëren.
Einde bijeenkomsten ca 16.45 uur

Kosten: De lezingenreeks wordt georganiseerd door het Cultuurplatform Zutphen en kost € 175.
Het is mogelijk in te schrijven voor één of meer lezingen a € 30 per lezing.

Inschrijven cursus
Moderne Devotie

[contact-form-7 id=”5368″ title=”Aanmelding cursus Moderne devotie”]