Op 5 april organiseerde het CHPZ een bijeenkomst voor allerlei verschillende culturele partijen die vooral door vrijwilligers worden gerund. Deze vond plaats in het Koelhuis in Zutphen. Het was een zeer geslaagde avond. Alle deelnemers hielden een korte pitch waardoor de kennismaking na afloop vlot verliep. Terwijl men een drankje dronk werden contacten gelegd en ideeën uitgewisseld.  

De deelnemers gaven vrijwel allemaal aan dat zij behoefte hadden aan meer samenwerking en coördinatie. Ook bleek er behoefte te zijn aan een gezamenlijke kalender. Dit was nu precies de reden waarom dit platform het idee heeft opgevat deze avond te organiseren. Want er zijn er in Zutphen heel veel mensen actief op cultureel gebied maar ze kennen elkaar vaak niet. Daarin is nu verandering gebracht.

Eénduidig programma
Dat de avond succesvol was blijkt uit het feit dat er bijna 75 mensen aanwezig waren en dat veel mensen/organisaties hebben aangegeven ook lid te willen worden van het platform. Daardoor zijn we nog beter in staat om een eenduidig programma voor Zutphen en Warnsveld te presenteren. En als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt dan kan het platform wel eens een groot succes worden.

Hanzedagen
Kortom, het was een gezellige informele en zinvolle avond. We zijn op de goede weg en het platform gaat met alle verkregen informatie aan de slag. Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte. Zeker is dat de samenwerking groter zal worden. Een stap in de goede richting dus. En aan de slag met de Hanzedagen.

Marieke Schriks
voorzitter

%d bloggers liken dit: