Kapel op ’t Rijsselt

De overeenkomst tussen het concertseizoen ’20/’21 en een nachtkaars….

De hierboven genoemde vergelijking zal duidelijk zijn: de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus maken het ons onmogelijk in dit seizoen nog concerten aan te bieden. Vandaar die nachtkaars.

Het eerstvolgende concert op 25 april a.s. zou een muzikale vertelling zijn over de tijd dat de Islam het leven in het zuiden van Spanje beheerste. Dit concertAlhambra revisited (zie links boven in de foto), stond oor-spronkelijk gepland op  17 mei ’20 maar moest worden doorge-schoven naar 15 november 2020. Toen bleek dat ook die datum niet mogelijk was volgde een tweede verschuiving, nu naar naar 25 april 2021.  Opnieuw kunnen we nu helaas niet anders dan het concert voor de derde keer annuleren. Dit concert wordt nu opgenomen in de programmering van het komende seizoen. Het staat gepland op 3 april 2022.

Dan het concert van het barokensemble The Counterpoints (rechts boven in de foto) op 16 mei a.s. Omdat enkele leden van dit ensemble i.v.m. hun studie uit het buitenland moeten komen en reizen nog onzeker of zelfs in het geheel niet mogelijk is, wordt ook dit concert doorgeschoven naar het volgende seizoen; een datum zal binnenkort worden vastgesteld.

Het laatstgeplande concert van dit lopende seizoen van het Babylon strijkkwartet op 13 juni 2021 kan (nog los van de op dat moment geldende coronamaatregelen) niet doorgaan omdat de musici tijdens de crisis gedwongen waren andere keuzes te maken. Het is zeer onzeker of voor dit concert een nieuwe datum kan worden gevonden.
Daarmee is het seizoen zoals dat was gepland, voorbij.

Voor alle genoemde concerten geldt uiteraard weer dat er voor kan worden gekozen de concerten op de nieuwe datum te bezoeken, het entreebedrag teruggestort te krijgen of dit beschikbaar te stellen aan de gedupeerde musici. We vernemen graag uw keuze.
Vervolgens willen we hier nogmaals de collega’s van Theater de Hanzehof in Zutphen bedanken voor hun gastvrijheid,. In tijden als deze leer je je vrienden kennen.

Natuurlijk hopen we het nieuwe seizoen in september te kunnen starten en dan in onze vertrouwde Kapel in Eefde. Of dat gaat lukkken laten we u natuurlijk tijdig weten.
Via deze nieuwbrief houden we u op de hoogte.

We wensen iedereen een mooie zomer met veel gunstige ontwikkelingen zodat we het komende seizoen weer een beetje gewoon kunnen doen.

Peter Buikstra
Kapel op ’t Rijsselt
0575 – 570 521

Reacties zijn gesloten.