Het Cultuurplatform Zutphen zoekt nieuwe bestuursleden

Het Cultuurplatform Zutphen
Het Cultuurplatform Zutphen stelt zich ten doel kennis en kunde op het gebied van cultuurhistorie en culturele initiatieven te bundelen en te vergroten, te promoten en samenwerking te bevorderen. Dat moet bij zoveel mogelijk inwoners leiden tot een besef te wonen in een stad met een groots verleden en een levendige cultuur, hetgeen in belangrijke mate bijdraagt aan een aangenaam woonklimaat.
We onderschrijven de gemeentelijke doelstelling, dat cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Organisatie
Het Cultuurplatform Zutphen kent een bestuur van vijf personen. Bestaande activiteiten zijn het verzorgen van cursussen Zutphenkunde en Gelrekunde, het onderhouden van een website met o.a. een zo compleet mogelijke uitagenda en het uitgeven van een nieuwsbrief. We werken daarnaast aan ideeën hoe de cultuur inclusiever gemaakt kan worden en hoe organisaties, initiatiefnemers en belangstellenden op het gebied van de cultuur met elkaar kunnen worden verbonden.
Bijzondere aandachtsgebieden: Verbinding met onderwijs, jongeren, erfgoed, historie.

Gevraagd
We willen het bestuur uitbreiden met één of meer personen met affiniteit en/of ervaring met cultuur. We hopen dat je een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de realisering van onze doelstellingen.

Belangstelling?
Ben je geïnteresseerd, mail dan naar info@cultuurplatformzutphen.nl óf bel naar:
Bert Vroon, voorzitter, tel. 06-22807744  of
Harrie van Pelt, penningmeester, tel. 06-83977722

Reacties zijn gesloten.