Het Cultuurplatform Zutphen zoekt bestuursleden en medewerkers

Ontmoeten – informeren – inspireren
Het Cultuurplatform Zutphen stelt zich ten doel kennis en kunde op het gebied van cultuurhistorie en culturele initiatieven te bundelen en te vergroten, te promoten en samenwerking te bevorderen. Dat moet bij zoveel mogelijk inwoners leiden tot het besef te wonen in een stad met een groots verleden en een levendige cultuur.

We dragen er graag aan bij, dat cultuur voor iedereen toegankelijk is. Bijzondere aandachtsgebieden: Verbinding met onderwijs, jongeren, erfgoed, historie.

Organisatie
Het bestuur bestaat nu uit vijf personen. Bestaande activiteiten zijn het verzorgen van een aantal cursussen, het onderhouden van een website met o.a. een uitagenda en een nieuwsbrief. Voor de realisering van nieuwe projecten (zie hierna) vormen we werkgroepen. Voor bestuur èn werkgroepen zoeken we versterking. Alle functies zijn onbezoldigd.

Nieuwe projecten
Het Cultuurplatform werkt op dit moment op verzoek van de gemeente samen met de Zutphense culturele basisinstellingen aan twee nieuwe projecten: Het Cultuurcafé en de Cultuurkaart Zutphen.

Het Cultuurcafé zal een paar keer per jaar worden georganiseerd. Hier kunnen lokale cultuurpartners elkaar op een ongedwongen, informele manier ontmoeten, ervaringen delen en plannen uitwisselen voor toekomstige culturele initiatieven. Het wordt een plek waar actuele thema’s die leven binnen het culturele veld aan de orde worden gesteld en nieuwe inzichten of verrassende ontwikkelingen worden gepresenteerd.

De Cultuurkaart wordt een zo breed mogelijk, actueel overzicht van wat er zich op het gebied van kunst en cultuur afspeelt in Zutphen. Denk daarbij aan het brede aanbod aan podiumkunsten, beeldende kunst & media of cultuurhistorische activiteiten. Uitgevoerd door amateurs en door professionals.

Belangstelling?
Heb je belangstelling voor een bestuursfunctie of lever je graag een bijdrage aan één van onze nieuwe projecten, mail dan naar info@cultuurplatformzutphen.nl óf bel naar:
Bert Vroon, voorzitter, tel. 06-22807744 of Harrie van Pelt, penningmeester, tel. 06-83977722