De grondleggers van het Cultuur Historisch Platform Zutphen zijn genomineerd voor de vriendenprijs van de vereniging vrienden musea Zutphen. Dat verheugt ons en daar zijn we best trots een beetje trots op.

Op 20 november vindt de uitreiking van Vriendenprijs van de Vereniging Vrienden van de Musea Zutphen plaats. Het is de vierde keer dat deze tweejaarlijkse prijs wordt gegeven aan een persoon of organisatie die kunst en cultuur in Zutphen een duidelijk aantoonbare stimulans heeft gegeven in samenwerking met de Musea Zutphen. In 2014 was etser Wim van der Meij de winnaar, in 2012 Kopwit, poëzieclub Zutphen en omstreken en in 2010 Fotografencollectief de Zutphense. Vanwege de verbouwingsperiode van de vorig jaar heropende musea is de prijs in 2016 niet uitgereikt.

Drie genomineerden
De jury, onder voorzitterschap van oud-burgemeester Arnold Gerritsen, heeft uit een longlist met kandidaten drie kanshebbers geselecteerd. De jury bestaat naast Gerritsen uit oud-winnaar Wim van der Meij, voorzitter van de Vriendenvereniging Hans Meininger, en museumdirecteur Tiana Wilhelm.

Gerard de Kleijn
Initiatiefnemer en projectleider van de reizende tentoonstellingen die de Musea Zutphen samen met vier andere stadsmusea en het Rijksmuseum organiseren. In de tentoonstellingen worden kunstwerken uit de collectie van het Rijks samen met de eigen museumcollectie getoond. Lage Landen, de eerste aflevering van de reeks, trok dit jaar meer dan 15.000 bezoekers.

Henk Bouwman
na het afronden van zijn 5 meter lange pentekening ‘Panorama Zutphen’ waarmee Bouwman landelijke aandacht trok, begon deze Zutphense pentekenaar in 2015 met een volgend ambitieus project De Oude Stad. Vanuit het museumcafé werkt Bouwman aan elke donderdag- en zaterdagmiddag ‘live’ aan zijn tekening van het historische stadshart van Zutphen gezien vanaf de Walburgiskerk.

Cor Witbraad, Paul Woerlee en Mies van der Schuyt
Initiatiefnemers van het Cultuurhistorisch Platform Zutphen. Door de krachten van de talrijke cultuurhistorische organisaties in Zutphen te bundelen en waar mogelijk samen activiteiten te ondernemen, streefde dit trio naar een breder draagvlak en waardering voor het rijke erfgoed van Zutphen. De immens populaire cursus Zutphenkunde is een duidelijk voorbeeld wat hen daarbij voor ogen staat. Inmiddels telt Zutphen vele ‘Zutphanologen’.

Op dinsdag 20 november a.s. wordt de winnaar van de Vriendenprijs bekend gemaakt tijdens een feestelijke avond in het auditorium van de Musea Zutphen in het Hof van Heeckeren. De prijs bestaat uit een bronzen beeld De Kunstkijker van kunstenares Annewietske Stavast en een bedrag van 2.500 euro.

Voor vragen over de Vriendenprijs kunt u zich richten tot Hans Meijninger, voorzitter Vereniging Vrienden Musea Zutphen, mobiel: 06 – 12535715.

%d bloggers liken dit: