Gelrekunde

Voorjaar 2019 is het Cultuurplatform begonnen met de cursus Gelrekunde. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe editie hiervan. We streven ernaar deze in het vroege voorjaar van 2021 te laten plaatsvinden.
Via onderstaand formulier kunt u zich alvast aanmelden. U wordt dan door ons ons tijdig geïnformeerd.

De traditionele vaderlandse geschiedenis die wij op school leren, is een zeer gekleurde, eenzijdige benadering van de Nederlandse geschiedenis die geen recht doet aan de provincies buiten Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. De bloeitijd van Zutphen, Nijmegen, Arnhem en veel andere Gelderse plaatsen lag in de middeleeuwen, veel eerder dus dan de grote steden in het westen van Nederland. Over het roemruchte hertogdom Gelre en Graafschap Zutphen (1339 – 1795) lezen we in boeken over de Nederlandse geschiedenis vrijwel niets. Dat is onterecht. Gelre was eeuwenlang een zelfstandig en succesvol vorstendom in het hart van Europa. Veel maatschappelijke ontwikkelingen en organisaties die ons moderne leven anno nu bepalen, begonnen in de late middeleeuwen en dus toen ook in Gelre.

De Hanze was al een bloeiend samenwerkingsverband vóór de VOC  De eerste schilders van Nederland werkten rond 1400 aan het hof van de Gelderse hertogen in Nijmegen. En precies zeshonderd jaar geleden besloten steden en ridders uit heel Gelderland samen te werken om burgeroorlogen te voorkomen. Het was het begin van het Gelders Parlement. De Gelrese geschiedenis is een prachtig waargebeurd verhaal, maar bleef lang verborgen, maar wordt nu voor u onthuld. Wie de echte geschiedenis van Gelderland kent, kijkt nooit meer hetzelfde naar de omgeving waar hij of zij woont.

Cursusopbouw
De cursus wordt georganiseerd en samengesteld i.s.m. René Arendsen, één van de twee Ridders van Gelre, die al vele spraakmakende afleveringen over de geschiedenis van Gelderland op de regionale omroep verzorgden. Tijdens de cursus zullen een aantal gastsprekers hun opwachting maken.

Zoals het er nu naar uitziet, zal de cursus uit 4 wekelijkse bijeenkomsten bestaan.
Over de verdere inhoud en opbouw van de cursus volgt z.s.m. nadere informatie.

Voorinschrijving cursus Gelrekunde

    Aanhef mevrouwheer


    Onderaan deze pagina vindt u de links naar onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid.

    Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.