Gelrekunde

De traditionele vaderlandse geschiedenis die wij op school leren, is een zeer gekleurde, eenzijdige benadering van de Nederlandse geschiedenis die geen recht doet aan de provincies buiten Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. De bloeitijd van Zutphen, Nijmegen, Arnhem en veel andere Gelderse plaatsen lag in de middeleeuwen, veel eerder dus dan de grote steden in het westen van Nederland. Over het roemruchte hertogdom Gelre en Graafschap Zutphen (1339 – 1795) lezen we in boeken over de Nederlandse geschiedenis vrijwel niets. Dat is onterecht. Gelre was eeuwenlang een zelfstandig en succesvol vorstendom in het hart van Europa. Veel maatschappelijke ontwikkelingen en organisaties die ons moderne leven anno nu bepalen, begonnen in de late middeleeuwen en dus toen ook in Gelre.

De Hanze was al een bloeiend samenwerkingsverband vóór de VOC  De eerste schilders van Nederland werkten rond 1400 aan het hof van de Gelderse hertogen in Nijmegen. En precies zeshonderd jaar geleden besloten steden en ridders uit heel Gelderland samen te werken om burgeroorlogen te voorkomen. Het was het begin van het Gelders Parlement. De Gelrese geschiedenis is een prachtig waargebeurd verhaal, bleef lang verborgen, maar wordt nu voor u onthuld. Wie de echte geschiedenis van Gelderland kent, kijkt nooit meer hetzelfde naar de omgeving waar hij of zij woont.

Cursusopbouw
De cursus wordt georganiseerd en samengesteld i.s.m. René Arendsen. Hij is één van de twee Ridders van Gelre, die al vele spraakmakende afleveringen over de geschiedenis van Gelderland op de regionale omroep verzorgden. Tijdens de cursus zal hij met een aantal deskundige gastsprekers in gesprek gaan.
Na een algemene inleiding komt de Romeinse tijd in Gelderland aan de orde, dan de bloeiperiode van Gelre en tot slot de periode vanaf de komst van de Bourgondiërs tot ongeveer 1800.
De cursus is als volgt opgebouwd:
1. De vroegste geschiedenis van Gelderland met Romeinendeskundige Paul van der Heijden
2. De Gouden Eeuwen van Gelderland met Johan Oosterman, hoogleraar Middeleeuwse literatuur
3. Het Verhaal van Gelderland na 1543 met Dolly Verhoeven, hoogleraar Gelderse geschiedenis
4. Afsluiting met Bas Steman, schrijver.

Ons streven is de cursus in het voorjaar van 2022 weer te laten plaatsvinden, u verneemt dat op deze plaats zo spoedig mogelijk. Heeft u er belangstelling voor, dan kunt u zich hieronder aanmelden, wij houden u dan als eerste op de hoogte. U betaalt pas als u definitief bent ingedeeld.
De cursus wordt georganiseerd en samengesteld i.s.m. René Arendsen, één van de twee Ridders van Gelre, die al vele spraakmakende afleveringen over de geschiedenis van Gelderland op de regionale omroep verzorgden. Tijdens de cursus zullen een aantal gastsprekers hun opwachting maken.
Na een algemene inleiding komt de Romeinse tijd in Gelderland aan de orde, dan de bloeiperiode van Gelre en tot slot de periode vanaf de komst van de Bourgondiërs tot ongeveer 1800.

Inschrijving cursus Gelrekunde

    Aanhef mevrouwheer


    Onderaan deze pagina vindt u de links naar onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid.

    Reacties zijn gesloten.