Carillonconcert Gastbeiaardier Ellen Dickinson op 20 juli 2018

 

Een gevarieerd carillonconcert van veel hedendaagse componisten zal vrijdag 20 juli van 19:30 tot 20:30 uur gegeven worden door de Amerikaanse gastbeiaardier Ellen Dickinson.

 

EllenDickinsonisdirecteurvancarillon-programma’saandeYaleUniversityenCollegebeiaardieraanhetTrinityCollegeinHartford,Connecticut.Meerdantwintigvanhaarstudentenhebbenhetexamenprocesvoltooidombeiaardier-ledenvanhetGuildofCarillonneursinNoord-Amerika(GCNA)teworden.Ellenisdeauteurvan’TheYaleCarillonMethod’,eenbegin-beiaardierslesboekdatopveelbeiaardopleidingeninhethelelandwordtgebruikt.In2016componeerdeEllen”TheWell-TemperedCarillonist,”eenboekmet48studiesinallemajorminorkeys,indevormvanpreludesentoccatas

 

Het concert is op de hee markt en binnenstad te horen maar het beste is dat te beleuisteren in het Wohrmanhofje aan de Bakkerstraat

Cultuur Historisch Platform Zutphen

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt U zich hieronder inschrijven.

 

Gelukt! Vanaf nu ontvangt u onze nieuwsbrief.

%d bloggers liken dit: