11 november 2016 – De provincies zijn blij met het besluit van minister Jet Bussemaker (OCW, PvdA) om in 2017 de fiscale aftrek van het onderhoud van particuliere monumentenpanden te handhaven. Ze komt daarmee terug op haar eerdere voornemen om de regeling af te schaffen en te vervangen door een (soberder) subsidieregeling. Met de afschaffing van de fiscale regeling was een bezuiniging gemoeid van 25 miljoen euro. Met haar besluit komt de minister tegemoet aan de oproep van het IPO om eerst de evaluatie van het gehele financiele stelsel van de monumentenzorg in 2018 af te wachten.

De provincies roepen de minister op nu ook snel duidelijkheid te bieden over de eerder toegezegde Rijksbijdrage van 10 miljoen euro voor een gezamenlijke aanpak van de restauratie van de Domtoren in Utrecht, de Eusebiuskerk in Arnhem en monumenten in het aardbevingsgebied Groningen.

Gedeputeerde Josan Meijers van de provincie Gelderland, tevens IPO-portefeuillehouder erfgoed: “De minister heeft de aanpak van deze knelpunten op Prinsjesdag toegezegd aan de Tweede Kamer, maar wij wachten nog steeds op een nadere uitwerking hiervan. De provincie Gelderland en de gemeente Arnhem stellen samen 4 miljoen euro beschikbaar voor de Eusebiustoren, wanneer de Rijksoverheid eveneens een bedrag van 4 miljoen euro bijdraagt. Hierover is nu snel duidelijkheid gewenst.”

bron: ROC Nederland

%d bloggers liken dit: