Cursus Zutphenkunde

De cursus Zutphenkunde wil inzicht verschaffen over de wijze waarop de (cultuur)historie van Zutphen en Warnsveld wordt onderzocht, gepresenteerd en beheerd. Hierdoor wordt het besef van cursisten vergroot over de historische omgeving waarin men woont en werkt en wordt hun handvatten gegeven om deze kennis te delen.

Niet alleen de samenwerking tussen de verschillende partijen is innovatief bij deze cursus. Ook de bundeling van de kennis over de (hedendaagse) historie en het culturele erfgoed is nieuw. Deze kan de komende jaren een blijvende kwaliteitsimpuls geven voor allen die kennis over cultuur en erfgoed van Zutphen en Warnsveld uitdragen. Maar de cursus is ook interessant voor (nieuwe) inwoners van de stad Zutphen en ommelanden om meer te weten te komen over de rijke historie van deze stad. Ook lokale politici, docenten, stadswachten en anderen kunnen hun voordeel doen met de in deze cursus opgedane kennis. Zo draagt kennis van het verleden en heden bij tot het vormen van de stad in de toekomst.

Beleef Zutphen
De opzet van de modulaire cursus “Zutphenkunde” heeft tot doel het begrijpelijk en beleefbaar maken van de rijke cultuurhistorie van Zutphen. De cursus is in het bijzonder bedoeld voor cursisten die vrijwillig of beroepsmatig kennis over Zutphen overdragen aan inwoners en bezoekers van Zutphen of aan personen die zich vanuit een studie in Zutphen verdiepen.

Inzicht in de historie
Inzicht in de diverse bronnen en literatuur over de geschiedenis van Zutphen, vanuit vakgebieden als archeologie, archiefwezen en historie maken deel uit van het geheel. Hierbij zullen ook de recent gepubliceerde Historische Atlas van Zutphen en Vestingstad Zutphen een leidraad zijn om dit te bereiken. De actuele stand van de kennis wordt gewaarborgd door direct bij de cursus betrokken professionals als de stadsarcheoloog, de museumconservator, de archivaris en de bouwhistoricus.

Samenwerking met andere partijen
De cursus komt tot stand dankzij de samenwerking met diverse partijen binnen het Cultuurhistorisch Platform Zutphen. Deelnemers aan het Platform zijn: Historische Vereniging Zutphen, gilde Zutphen, Librije/Walburgiskerk, Vrienden Musea Zutphen, Stichting Stadswandelingen en Arrangementen, Musea Zutphen, Regionaal Archief Zutphen en de diensten Archeologie en Erfgoed van de gemeente Zutphen. Deze samenwerkingspartners zijn vanuit hun diverse achtergronden bij de ontwikkeling en uitvoering van de cursus betrokken. Deelnemende partijen borgen de kwaliteit van de cursus en nemen dit ook op in hun activiteitenplan. De organisatie van de cursus is in handen van de Historische Vereniging Zutphen.

Cursusduur en kosten
De basiscursus bestaat uit 6 avonden en 2 buitenactiviteiten. Activiteiten worden, indien mogelijk, op locatie gegeven. De kosten bedragen € 160,00 per deelnemer. Door de hoeveelheid aanmeldingen is er inmiddels een wachtlijst.  In 2019 zijn er nog enkele plaatsen in het najaar beschikbaar.  U kunt zich ook opgeven voor het voorjaar 2020. Indeling vindt plaats op volgorde van inschrijving.

Historische Vereniging Zutphen – Hanzehof – Muzehof – Van Someren & Ten Bosch  – Gemeente Zutphen – Zutphense Musea  – Regionaal Archief – Kapel op ’t Rijsselt – Beethovenfestival – Stadswandeling – Gilde Zutphen – Librije Zutphen – Vrienden Musea – Walburgiskerk – IJsselsalon – Koelhuis – WAQ Warnsveld – Vrienden van het Carillon – Museum Geelvinck – Cellofestival – Opera Platform – Luxor Filmtheater – Graafschap bibliotheek Zutphen – Museum voor Achterhoekse Schilderkunst