Cursus Gelrekunde

Inmiddels is de eerste cursus (14/2, 21/2, 7/3 en 14/3) Gelrekunde gestart. De tweede cursus wordt georganiseerd in het najaar en begint op 31 oktober. De daaropvolgende cursusdata zijn 7/11, 14/11 en 21/11. Net zoals de eerste cursus vindt deze cursus plaats in het Auditorium van het Museum in Zutphen. Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor het najaar.  In 2020 worden er weer twee cursussen gegeven.

De traditionele vaderlandse geschiedenis die wij op school leren, is een zeer gekleurde, eenzijdige benadering van de Nederlandse geschiedenis die geen recht doet aan de provincies buiten Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. Gelderland heeft bijvoorbeeld een totaal ander verleden dan steden als Amsterdam, Leiden en Den Haag. De bloeitijd van Zutphen, Nijmegen, Arnhem en veel andere Gelderse plaatsen lag in de middeleeuwen. Over het roemruchte hertogdom Gelre (1339 – 1795) lezen we in boeken over de Nederlandse geschiedenis niks tot zeer weinig. Dat is onterecht. Gelderland was eeuwenlang een zelfstandig en succesvol vorstendom in het hart van Europa. Veel maatschappelijke ontwikkelingen en organisaties die ons moderne leven anno 2019 bepalen, begonnen in de late middeleeuwen en Gelderland liep daarbij vaak voorop.

De Hanze was al een bloeiend samenwerkingsverband toen de VOC nog lang niet bestond. De eerste schilders van Nederland werkten rond 1400 aan het hof van de Gelderse hertogen in Nijmegen. En precies zeshonderd jaar geleden besloten steden en ridders uit heel Gelderland samen te werken om burgeroorlog te voorkomen. Het was het begin van het Gelders Parlement dat wij op 20 maart 2019 weer kiezen. De Gelderse geschiedenis is een prachtig waargebeurd verhaal, maar bleef tot nu toe zwaar onderbelicht. Zelfs hier in Gelderland. Wie de echte geschiedenis van Gelderland kent, kijkt nooit meer hetzelfde naar de omgeving waar hij of zij woont.

Cursusopbouw
In vier weken maken we een reis door het verdwenen vorstendom Gelderland dat behalve de huidige provincie ook grote delen van Limburg en Duitsland omvatte. Zo nu en dan maken gastsprekers hun opwachting die onderwerpen verder in detail uitwerken. Zij gaan in gesprek met cursusleider René Arendsen, bekend van het geschiedenisprogramma Ridders van Gelre bij Omroep Gelderland.

De eerste week belichten we in vogelvlucht de belangrijkste gebeurtenissen en omslagmomenten uit 2000 jaar Gelderse geschiedenis. We vergelijken die met dezelfde ontwikkeling in de traditionele vaderlandse geschiedenis en ontdekken opvallende verschillen.

In de tweede en derde week gaan we dieper in op de ontwikkelingen in het middeleeuwse hertogdom Gelre. Tijdens het tweede college staat de Gelderse vorstendynastie centraal. De graven en hertogen van Gelre krijgen steeds meer gebieden onder hun controle en brengen die tot een grote economische en culturele bloei. In de derde week belichten we de rol van de Gelderse steden in het hertogdom Gelre. Hoe was het dagelijks leven in een stad als Zutphen tijdens de late middeleeuwen? En hoe waren de verhoudingen tussen stad en vorst in Gelderland? Hier liggen de wortels van de westerse democratie en rechtsstaat.

In het laatste college staat de vraag centraal hoe het hertogdom Gelre precies van de landkaart verdween. We gaan dieper in op Gelderland tijdens de Tachtigjarige Oorlog en belichten de dubieuze rol die Oranjestadhouders speelden in de Gelderse geschiedenis.

Kosten € 100,00 voor 4 avonden. U kunt zich aanmelden door te klikken op deze link.

Historische Vereniging Zutphen – Hanzehof – Muzehof – Van Someren & Ten Bosch  – Gemeente Zutphen – Zutphense Musea  – Regionaal Archief – Kapel op ’t Rijsselt – Beethovenfestival – Stadswandeling – Gilde Zutphen – Librije Zutphen – Vrienden Musea – Walburgiskerk – IJsselsalon – Koelhuis – WAQ Warnsveld – Vrienden van het Carillon – Museum Geelvinck – Cellofestival – Opera Platform – Luxor Filmtheater – Graafschap bibliotheek Zutphen – Museum voor Achterhoekse Schilderkunst