Voor inwoners van Zutphen (en omgeving) die in de historie van deze mooie stad zijn geinteresseerd, is een cursus Zutphenkunde een aanrader. Tijdens deze cursus vertellen verschillende professionals over de geschiedenis en cultuur van Zutphen. Nadat de cursus is voltooid is het mogelijk om examen te doen maar dat is geen vereiste.
Inzicht in de diverse bronnen en literatuur over de geschiedenis van Zutphen, vanuit vakgebieden als archeologie, archiefwezen en historie maken deel uit van het geheel. Hierbij zullen ook de recent gepubliceerde Historische Atlas van Zutphen en Vestingstad Zutphen een leidraad zijn om dit te bereiken. De actuele stand van de kennis wordt gewaarborgd door direct bij de cursus betrokken professionals als de stadsarcheoloog, de museumconservator, de archivaris en de bouwhistoricus.

Tijdbeslag
De basiscursus bestaat uit 5 avonden en 2 buitenactiviteiten. Activiteiten worden, indien mogelijk, op locatie gegeven. Maximaal 30 deelnemers. Aanvang 19.30 uur. De cursus wordt op een woensdag in 2016 afgesloten met een (niet verplicht) examen. Degenen die dit met goed gevolg afgelegd hebben, ontvangen een certificaat en het Zutphenkunde-speldje. Zij mogen zich Zutphanoloog noemen.

Kosten
€ 115,00, dit is inclusief kopje koffie/thee in de pauze, documentatiemap en diploma en speldje. (mits men met goed gevolg het examen heeft afgelegd.)
U kunt zich opgeven voor deze cursus bij: Cursus coördinator Ap Lammers. pr@historiezutphen.nl o.v.v. naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Info
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met cursus coördinator Ap Lammers of telefonisch 06-53394768. De cursus voor februari is volgeboekt. In september zijn er nog plaatsen vrij.

%d bloggers liken dit: