De transcriptie van het derde Zutphense memorie- en resolutieboek is zojuist voltooid en gepubliceerd. Het boek dat de besluiten van het stadsbestuur in de jaren 1593-1599 bevat, wordt bewaard bij het Regionaal Archief Zutphen. Het is door vrijwilliger en kenner van oude handschriften Sjoerd Galema omgezet in modern, leesbaar schrift. Samen met de twee voorgaande boeken is nu de hele periode 1572-1599 getranscribeerd en voor verder onderzoek beschikbaar op de website www.erfgoedcentrumzutphen.nl.

Deze periode, het vierde kwart van de zestiende eeuw, mag wel worden gezien als de meest ingrijpende periode in de Zutphense geschiedenis. De stad is doelwit van afwisselend Staatse en Spaanse troepen; beide bezetters laten een verwoeste stad achter. De bewoners staan voor de zware opgave om Zutphen weer op te bouwen, ook al is de oorlog nog steeds niet voorbij en drukt het ingekwartierde garnizoen een flinke stempel op het stadsleven.

Ernstige onderwerpen
Ook in dit derde memorie- en resolutieboek staan vooral ernstige onderwerpen centraal. Het stadsbestuur correspondeert met de staten in Arnhem en met de andere kwartieren, provincies en steden. Het regelt de financiën, pachten en tollen en bemoeit zich met diverse geschillen. Zo is er een kwestie met kooplieden uit Wezel en is er de “zaak Elze Scheepers”, een vrouw die wordt verhoord en gemarteld. Waarvoor is onduidelijk. Natuurlijk staat de verdediging en wederopbouw van de stad hoog op de agenda evenals het onderhoud aan de waterwegen.

“Voogell uuith Brasilien”
Heel af en toe kan de magistraat de Zutphense bewoners verblijden met iets leuks. In februari 1594 krijgt een acrobaat uit Emmerik toestemming een “spectakell” op te voeren en in december van dat jaar mag het publiek zich vergapen aan een “voogell uuith Brasilien”. Dienaars van de stad krijgen in 1597 een nieuw livrei met de opdruk ZUTPHEN in zilveren letters. Het zijn wat schamele lichtpuntjes in deze crisistijd.

Dit was de laatste transcriptie in de serie memorie- en resolutieboeken die wij van Sjoerd Galema kunnen verwachten. Zijn doelstelling om de periode tot circa 1600 in kaart te brengen is bereikt.

Download hier de transcriptie: https://archives.memorix.nl/frontend/szu/storage/file/351f7d8d507f37f299d5b1f0d84fb13f/b77aaf660d4f40539b752fd4065e2b3a

%d bloggers liken dit: