Bestuursleden

Bert Vroon (voorzitter)
Bert Vroon was o.a. directeur stadsontwikkeling en grondbedrijf van een groeistad, directeur van
een adviesbureau en voorzitter van het college van bestuur van een hogeschool. Daarnaast is hij
bekend met de wereld van musea en kunst. Zo was hij bestuurslid van een tweetal (kunst)musea. Hij
was tenslotte voorzitter van een brede adviesraad sociaal domein en begeleidde mede daartoe de
transitie in dit domein. Hij vervulde en vervult commissariaten.
Wietske Millekamp (secretaris)
Heeft ongeveer dertig jaar gewerkt als projectleider in het sociaal-economische en culturele domein.
Zij ontwikkelde lokale en regionale samenwerkingsprojecten voor gemeenten, beroepsonderwijs,
bedrijfsleven, welzijnsinstellingen en kunstonderwijs. Talentontwikkeling was daarbij altijd een
belangrijk thema. Als vrijwilliger was zij bestuurslid van Gilde Zutphen, coördinator Taalcoachproject
en medewerker bij het Torenfonds.
Harrie van Pelt (penningmeester)
Voormalig jurist en advocaat, oprichter en voorzitter van het Operaplatform Gelderland-Overijssel
en vrijwilliger bij het Torenfonds. Hij was tot hiervoor algemeen bestuurslid.
Fokke Jan Dijkstra (bestuurslid)
Studeerde aan het Conservatorium de vakken Schoolmuziek, Piano en Orkestdirectie. Naast een loopbaan als
muziekleraar aan het Stedelijk Lyceum en het Isendoorncollege was hij dirigent van verschillende orkesten en koren. Voor
de Stentor recenseerde hij uitvoeringen van klassieke muziek, opera, musical en cabaret in de Stedendriehoek.
Michaëla Westera (bestuurslid)
Michaëla is werkzaam geweest in het basisonderwijs en ze heeft in haar studie ook kunst en cultuur meegenomen. Al haar gehele leven heeft kunst en cultuur haar interesse gehad en heeft het haar gevormd. Ze groeide op binnen het rijke culturele en kunstzinnige veld in Zutphen en beweegt zich daarin nu als dertiger en moeder.