Op Goede Vrijdag 10 april a.s. voert Concentus-Cantzione Zutphen de Matthäus Passion van Bach uit in de St. Werenfriduskerk te Zieuwent. Ook Vocaal ensemble Ex Arte uit Enschede verleent medewerking. Beide koren, het barokorkest La Sopresa en de solisten staan onder leiding van dirigent Emile Engel.

Voor dit project is Concentus Cantzione nog op zoek naar enkele bassen. De repetities starten zaterdag 8 februari. Gegadigden kunnen zich aanmelden via info@concentus-cantzione.nl.

%d bloggers liken dit: