Cultuurplatform Zutphen

Cultuuragenda

Direct naar de cultuurkalender? Hier kunt u op de website lezen wat er de komende maanden nog meer wordt georganiseerd.

Een nieuw cultureel perspectief voor Zutphen

Een nieuwe Nieuwsbrief van ons Cultuurplatform nu er licht is aan het eind van de tunnel. Cultureel Zutphen bereidt zich voor op heropening. Reden om vooral vooruit te kijken. Veel is er nog niet te melden, alhoewel… de nieuwe Cultuurnota van Zutphen is in zicht. Alleen dat al zou een nieuwsbrief waard zijn.

In de recente Week van de Cultuur heeft de gemeente een groot aantal personen en instellingen digitaal uitgenodigd om aan de hand van onderscheiden thema’s de toekomst van de cultuur in Zutphen in beeld te krijgen. De gesprekken oogden fris en opbouwend en de gestelde vragen waren relevant. De gemeente verdient een compliment voor de organisatie hiervan in deze tijd zonder fysieke ontmoetingsmogelijkheden. Bouwstenen voor nieuw beleid werden overvloedig aangedragen.
De kunst is nu uit de opbrengst van “zo veel hoofden, zo veel zinnen “ niet alleen dat nieuwe beleid te formuleren, dat op papier altijd geduldig blijft, maar vooral dat beleid meerjarig, facilitair en financieel onderbouwd, concreet vorm te geven.

Zutphen heeft een beperkt inwonertal. Omringende gemeentes proberen alle hun eigen cultuur overeind te houden, en budgetten zijn beperkt. Vanuit deze realistische werkelijkheid zal gewerkt dienen te worden. Maar vanuit de vraag hoe je draagvlak voor je cultuuraanbod vergroot, zijn er ook een drietal kansen:
-Hoe verbind je dat aanbod aan het sociale domein?
-Hoe verbind je dat aanbod aan je economische en toeristische aantrekkingskracht?
-Hoe verbind je dat aanbod aan je vrijwilligers?
Intelligent organiseren en vooral samenwerken is daarbij de sleutel om beslissende kansen te ontsluiten.

Ons Cultuurplatform stelt zich daarvoor gaarne beschikbaar. Gedragen door vrijwilligers verzorgen wij al langer een cultuuragenda en cultuurnieuwsbrief. Met Zutphen Promotie zijn nu gesprekken gaande hun agenda en de onze tot één wervende “Uit in Zutphen-Agenda” om te vormen. Samenwerken, niet versnipperen, is daarin het sleutelwoord.

Blijft een cultuurnieuwsbrief over. Met prachtige professionele organisaties in Zutphen zou dat geen grote moeite moeten zijn. Daarop kunnen de vrijwilligersinstellingen adequaat meeliften. Ook hier geldt: samenwerken. Niemand zit te wachten op een versnipperd en financieel onnodig kostbaar aanbod. Maar het reikt inhoudelijk verder: hoe stem je het aanbod op elkaar af, en vooral: hoe verbind je het thematisch, zodat alle culturele instellingen een samenhangend en attractief aanbod genereren?

Binnen thema’s bezoek je dan de musea, theaters, bioscoop, galerieën en bibliotheek, en andere uitnodigende plekken met de rijkdom van een uniek erfgoed. En de horeca daarbinnen niet te vergeten. Want de historische binnenstad van Zutphen met het gehele aanbod op loopafstand, een station en parkeervoorzieningen binnen handbereik, is dé grote kracht van deze Hanzestad. Om dat te bereiken is vooral goede wil en bereidheid over de eigen schaduw heen te springen nodig. En de bereidheid van de gemeente hierin facilitair op te treden.

Het Cultuurplatform biedt haar eigen infrastructuur als platform om bovenstaande te bereiken volgaarne aan. Wij staan daarbij open voor alle suggesties wie daaraan kan en wil bijdragen. Want cultureel Zutphen gaat ons aan het hart. Méér dan onze eigen ego’s.
Bert Vroon
Voor ons geldt: samen bereiken we meer. Dat lijkt niet moeilijk? Toch…..?

Met een hartelijke groet namens het bestuur,
Bert Vroon, voorzitter Cultuurplatform Zutphen

Limburgs Museum versterkt samenwerking stadsmusea en Rijksmuseum

Limburgs Museum versterkt samenwerking stadsmusea en Rijksmuseum
Al jarenlang werken vijf stadsmusea in Nederland nauw samen om de schilderijen uit het depot van het Rijksmuseum zichtbaar te maken in de regio. Deze samenwerking wordt per 30 april 2021 uitgebreid met het Limburgs Museum. De stichting M5 stelt exposities samen vanuit het collectiecentrum van het Rijksmuseum. Deze exposities reizen langs vijf musea in Nederland. Momenteel betreft dit de …

Meer lezen

Kapel op 't Rijsselt

Kapel op 't Rijsselt
De overeenkomst tussen het concertseizoen '20/'21 en een nachtkaars.... De hierboven genoemde vergelijking zal duidelijk zijn: de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus maken het ons onmogelijk in dit seizoen nog concerten aan te bieden. Vandaar die nachtkaars. Het eerstvolgende concert op 25 april a.s. zou een muzikale vertelling zijn over de tijd dat de Islam het leven in …

Meer lezen

Mobiele ErfgoedTentoonstelling voor Lochem en Zutphen

Mobiele ErfgoedTentoonstelling voor Lochem en Zutphen
De gemeenten Lochem en Zutphen willen erfgoed dichter bij de inwoners brengen. Onze regio herbergt namelijk veel erfgoedschatten en die willen we graag laten zien. Maar niet alle inwoners, zoals (kwetsbare) ouderen, zijn in de gelegenheid de vaste tentoonstellingslocaties te bezoeken. Daarvoor is nu een praktische, makkelijke inzetbare én aantrekkelijke oplossing gevonden: de Mobiele Erfgoedtentoonstelling (MET). …

Meer lezen
img11436_176
LogoHanzehof
We vroegen Zutphense artiesten om met ons mee te dromen: weer spelen in een open Theater Hanzehof & Buitensociëteit. Nog even doorbijten. Het wordt beter!
Bekijk de video's
logo-hanzehof-1
LUXOR_oranje-blauw200
Logo Cinemajestic
logoDatBolwerck
Uw evenement ook in deze nieuwsbrief?
Klik hier en plaats uw evenement. De enige restrictie die wij stellen is dat het een cultureel evenement moet zijn in Zutphen of in de nabije omgeving van Zutphen. Wij behouden ons het recht voor om evenementen die worden aangemeld niet te plaatsen als deze niet passen binnen de doelstellingen van het Cultuurplatform Zutphen.
Het Cultuurplatform brengt de culturele sector dichter bij elkaar en wil de belangen van de bij haar aangesloten partijen behartigen. Daarnaast richt zij zich op educatie over de geschiedenis van Zutphen en geeft zij op haar website een overzicht van culturele activiteiten in Zutphen. Inmiddels hebben zich al veel partijen aangesloten. Meer informatie is te lezen op https://cultuurplatformzutphen.nl